Ważniejsze daty z historii nauki i techniki
Home

Historia elektroniki
Kalendarium nauki

Zmarł 1.01.1894 Heinrich Rudolf Hertz, fizyk niemiecki.

Urodził się 2.01.1822 Rudolf Julius Emanuel Clausius, niemiecki fizyk i matematyk.

Zmarł 3.01.1958 Aleksander Meissner, austriacki wynalazca, wynalazł w roku 1913 lampowy generator drgań elektrycznych, generator Meissnera.

Zmarł 4.01.1961 Erwin Schrödinger, fizyk austriacki, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1933.

Zmarł 5.01.1970 Max Born fizyk brytyjski, interpretacja statystyczna funkcji falowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1954.

Zmarł 6.01.1990 Paweł Aleksjejewicz Czerenkow, fizyk rosyjski, wyjaśnienie zjawiska Czerenkowa, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1958.

Zmarł 7.01.1984 Alfred Kastler, fizyk francuski, opracowanie optycznej metody badania rezonansu w atomach, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1966.

Urodził się 8.01.1891 Walther Wilhelm Georg Bothe, fizyk niemiecki, wynalezienie metody pomiarów koincydencyjnych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1954. Zmarł 8.01.2002 Aleksander Michaiłowicz Prochorow, fizyk rosyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1964.

Zmarł 9.01.1942 Jerzy Witold Różycki, matematyk, kryptolog, Członek zespołu, który złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

Urodził się 10.01.1938 Donald Ervin Knuth, amerykański matematyk i informatyk.

Zmarł 11.01.1988 Isidor Isaac Rabi, fizyk amerykański, badania nad rezonansem magnetycznym, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1944. Zmarł 11.01.1991 Carl David Anderson, fizyk amerykański, odkrycie pozytonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1936.

Urodził się 12.01.1903 Igor W. Kurczatow, fizyk rosyjski, Badania z zakresu fizyki jądrowej.

Urodził się 13.01.1864 Wilhelm Wien, fizyk niemiecki, odkrycia w dziedzinie promieniowania cieplnego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1911.

Urodził się 14.01.1887 Hugo Dionizy Steinhaus, matematyk, profesor wrocławski.

Urodził się 15.01.1803 Heinrich Daniel Ruhmkorff, konstruktor pochodzenia niemieckiego, wynalazca cewki Ruhmkorffa.

Zmarł 16.01.1968 Leopold Infeld, fizyk teoretyk.

Urodził się 17.01.1706 Benjamin Franklin, drukarz, uczony, filozof, wolnomularz i polityk amerykański.

Urodził się 18.01.1927 Otto Wiener, fizyk niemiecki.

Zmarł 19.01.1976 Hidetsugu Yagi, wynalazca anteny kierunkowej Yagi.

Urodził się 20.01.1945 George Fitzgerald Smoot odkrycie, że kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła ma postać promieniowania ciała doskonale czarnego i za odkrycie anizotropii tego promieniowania 2006. Urodził się 20.01.1931 David Morris Lee odkrycie nadciekłego helu-3, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1996.

Urodził się 21.01.1874 Rene Louis Baire, matematyk francuski.

Urodził się 22.01.1908 Lew Dawidowicz Landau, fizyk rosyjski, wkład w zrozumienie skondensowanego stanu materii, a zwłaszcza ciekłego helu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1962.

Urodził się 23.01.1907 Hideki Yukawa, fizyk japoński, przewidywanie istnienia mezonów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1949.

24.01 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Urodził się 25.01.1907 Ignacy Adamczewski, fizyk, profesor.

Urodził się 26.01.1911 Polykarp Kusch, fizyk amerykański, pomiar momentu magnetycznego elektronu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1955.

Urodził się 27.01.1936 Samuel Chao Chung Ting, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1976.

Urodził się 28.01 1886 Hidetsugu Yagi, wynalazca anteny kierunkowej Yagi.

Urodził się 29.01.1926 Abdus Salam, fizyk pakistański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1979.

Zmarł 30.01.1991 John Bardeen, fizyk amerykański, badania nad półprzewodnikami i wynalezienie tranzystora, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1956. Zmarł 30.01.1991 John Bardeen, fizyk amerykański, rozwój teorii nadprzewodnictwa, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1972.

Urodził się 31.01.1881 Irving Langmuir, fizykochemik amerykański, laureat Nagrody Nobla w roku 1932.

Urodził się 1.02.1905 Emilio Gino Segré, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1959. Zmarł 1.02.1958 Clinton Joseph Davisson, fizyk amerykański, odkrycie zjawiska interferencji dla elektronów rozpraszanych na kryształach 1937.Zmarł 1.02.1976 Werner Karl Heisenberg, fizyk niemiecki, opracowanie mechaniki kwantowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1932.

Urodził się 2.02.1896 Kazimierz Kuratowski, matematyk, profesor.

Urodził się 3.02.1943 Janusz Lipkowski, fizyko-chemik, profesor.

Zmarł 4.02.1928 Hendrik Antoon Lorentz, fizyk holenderski, zbadanie wpływu pola magnetycznego na promieniowanie atomów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1902.

Urodził się 5.02.1915 Robert Hofstadter, fizyk amerykański, wyznaczenie wielkości i kształtu jąder atomowych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1961.

Urodził się 6.02.1802 Charles Wheatstone, w 1843 r. skonstruował stosowane do dzisiaj urządzenie do pomiaru oporu elektrycznego — mostek Wheatstone'a.

Urodził się 7.02.1816 Jean Frederic Frenet, francuski matematyk.

Zmarł 8.02.1957 Walther Wilhelm Georg Bothe, fizyk niemiecki, wynalezienie metody pomiarów koincydencyjnych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1954.

Zmarł 9.02.1979 Dennis Gabor, fizyk brytyjski, wynalezienie holografii, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1971.

Urodził się 10.02.1902 Walter Houser Brattain, fizyk amerykański, badania nad półprzewodnikami i wynalezienie tranzystora, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1956. Zmarł 10.02.1923 Wilhelm Conrad Röntgen, fizyk niemiecki, odkrycie promieni X, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1901

Zmarł 11.02.1973 Johannes Hans Daniel Jensen, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1963.

Urodził się 12.02.1918 Julian Seymour Schwinger, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1965.

Urodził się 13.02.1910 William Bradford Shockley, fizyk amerykański, badania nad półprzewodnikami i wynalezienie tranzystora, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1956.

Urodził się 14.02.1819 Christopher Lathan Sholes, wynalazca klawiaturowej maszyny do pisania w roku 1872.

Urodził się 15.02.1861 Charles Edouard Guillaume, fizyk francuski, odkrycia anomalii w stopach niklowo-stalowych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1920. Zmarł 15.02.1959 Owen Willans Richardson, fizyk brytyjski, odkrycie prawa opisującego zjawisko termo emisji elektronów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1928. Zmarł 15.02.1988 Richard Phillips Feynman, fizyk amerykański, opracowanie podstaw elektrodynamiki kwantowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1965. Zmarł 15.02.1999 Henry Kendall, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1990.

Zmarł 16.02.1956 Meghnad Saha, indyjski fizyk i astronom.

Urodził się 17.02.1888 Otto Stern, fizyk amerykański, odkrycie momentu magnetycznego protonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1943.

Urodził się 18.02.1745 Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, włoski fizyk, wynalazca, konstruktor i fizjolog.

Urodził się 19.02.1941 David Jonathan Gross opracowanie teorii asymptotycznej swobody w silnych oddziaływaniach między cząsteczkami elementarnymi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2004.

urodziła się 20.02.1972 Maria Göppert-Mayer, fizyk amerykański, opracowanie modelu powłokowego jądra atomowego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1963.

Zmarł 21.02.1926 Heike Kamerlingh Onnes, fizyk holenderski, badania właściwości materii w niskich temperaturach i skroplenie helu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1913.

Urodził się 22.02.1921 Leon Gumański, filozof, logik, profesor.

Urodził się 23.02.1905 Derrick Henry Lehmer, matematyk amerykański.

Zmarł 24.02.1799 Georg Christoph Lichtenberg, niemiecki fizyk, pisarz.

Zmarł 25.02.1972 Hugo Dionizy Steinhaus, matematyk, profesor wrocławski.

Urodził się 26.02.1799 Benoit Clapeyron, francuski fizyk i matematyk.

Urodził się 27.02.1927 August Jan Chełkowski, fizyk, Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Urodził się 28.02.1930 Leon Neil Cooper, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1972. Urodził się 28.02.1939 Daniel Chee Tsui, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1998. Urodził się 28.02.1948 Steven Chu, fizyk amerykański, stworzenie techniki schładzania gazów umożliwiającej osiągnięcie temperatury 0,18, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1997. Zmarł 28.02.2006 Owen Chamberlain, fizyk amerykański, dowiedzenie doświadczalne istnienia antyprotonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1959.

Urodził się 29.02.1860 Herman Hollerith, amerykański inżynier, wynalazca; opatentował system maszyn licząco-analitycznych, wykorzystujący karty dziurkowane.

Zmarł 1.03.1862 Peter Barlow, angielski fizyk i matematyk.

Urodził się 2.03.1862 Boris B. Golicyn, rosyjski fizyk i geofizyk.

Urodził się 3.03.1847 Alexander Graham Bell, szkocki wynalazca telefonu i kilkudziesięciu innych wynalazków telekomunikacyjnych, z zawodu nauczyciel muzyki.

Urodził się 4.03.1881 Kazimierz Drewnowski, inżynier elektryk, taternik, profesor.

Zmarł 5.03.1827 Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, włoski fizyk, wynalazca, konstruktor i fizjolog.

Zmarł 6.03.2005 Hans Albrecht Bethe, fizyk amerykański, odkrycia mechanizmu produkcji energii w gwiazdach, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1967.

Urodził się 7.03.1938 Albert Louis François Fert odkrycie gigantycznego magnetooporu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2007. Zmarł 7.03.1997 Edward Mills Purcell, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1952.

Zmarł 8.03.1923 Johannes Diderik van der Waals, fizyk holenderski, podanie równania stanu gazów rzeczywistych i cieczy, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1910.

Urodził się 9.03.1934 Jurij Aleksiejewicz Gagarin, sowiecki kosmonauta, pierwszy człowiek w kosmosie.

Urodził się 10.03.1923 Val Logsdon Fitch, fizyk amerykański, parzystości w rozpadach neutralnych kaonów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1980. Zmarł 10.03.1942 William Henry Bragg, fizyk brytyjski, wykorzystanie dyfrakcji promieni X do badania struktury kryształów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1915. Zmarł 10.03.1966 Frits Zernike, fizyk holenderski, wynalezienie metody kontrastu fazowego dla mikroskopii optycznej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1953.

Urodził się 11.03.1920 Nicolaas Bloembergen, fizyk szwedzki, zastosowanie lasera w spektroskopii, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1981.

Urodził się 12.03.1925 Leo Esaki, fizyk amerykański, badania nad zjawiskiem tunelowym, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1973.

Urodził się 13.03.1899 John Hasbrouck van Vleck, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1977.

Zmarł 14.03.1879 Albert Einstein 18.04.1955, fizyk szwajcarski, odkrycie praw opisujących zjawisko fotoelektryczne. Urodził się 14.03.1879 Albert Einstein, fizyk szwajcarski, odkrycie praw opisujących zjawisko fotoelektryczne, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1921.

Urodził się 15.03.1930 Żores Iwanowicz Alfiorow Rosja, wynalezienie półprzewodnikowych heterostruktur, używanych w optoelektronice, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2000. Zmarł 15.03.1962 Arthur Holly Compton, fizyk amerykański, odkrycie zmiany długości fali rozproszonego promieniowania rentgenowskiego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1927.

Urodził się 16.03.1787 Georg Simon Ohm, fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze w latach 1833-1849 i uniwersytetu w Monachium po roku 1849.

Zmarł 17.03.1853 Christian Andreas Doppler, fizyk austriacki. Odkrywca efektu Dopplera.

Zmarł 18.03.1964 Norbert Wiener, amerykański matematyk, twórca cybernetyki.

Zmarł 19.03.1987 Louis Victor Pierre Raymond de Broglie, fizyk francuski, odkrycie falowej natury elektronów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1929.

Zmarł 20.03.1993 Polykarp Kusch, fizyk amerykański, pomiar momentu magnetycznego elektronu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1955.

Urodził się 21.03.1898 Janusz Groszkowski, radioelektronik i elektronik, profesor.

Urodził się 22.03.1931 Burton Richter, fizyk amerykański, odkrycie pierwszej cząstki z nowej klasy cząstek elementarnych, mezonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1976. Urodził się 22.03.1868 Robert Andrews Millikan, fizyk amerykański, pomiar ładunku elementarnego i badania nad zjawiskiem fotoelektrycznym, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1923.

Urodził się 23.03.1912 Wernher von Braun, niemiecki uczony, jeden z czołowych konstruktorów rakiet i pionierów podboju kosmosu.

Urodził się 24.03.1820 Aleksander Edmond Becquerel, fizyk francuski.

Urodził się 25.03.1749 Pierre Simon de Laplace, francuski matematyk, astronom i fizyk.

Urodził się 26.03.1938 Anthony James Leggett pionierski wkład w rozwój teorii nadprzewodnictwa i nadciekłości, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2003. Urodził się 26.03.1951 Carl Edwin Wieman, uzyskanie nowego stanu materii, tzw.kondensat Bosego-Einsteina, oraz za przeprowadzenie doświadczeń nad zbadaniem jego właściwości, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2001.

Urodził się 27.03.1845 Wilhelm Conrad Röntgen, fizyk niemiecki, odkrycie promieni X, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1901.

Urodził się 28.03.1930 Jerome Isaac Friedman, fizyk amerykański, potwierdzenie istnienia kwarków, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1990.

Urodził się 29.03.1941 Joseph Hooton Taylor Jr, fizyk amerykański, teorii względności, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1993.

Urodził się 30.03.1892 Stefan Banach, matematyk, samouk.

Zmarł 31.03.2001 Clifford Glenwood Shull , fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1994. Urodził się 31.03.1906 Shinichiro Tomonaga, fizyk japoński, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1965.

Urodził się 1.04.1933 Claude Cohen-Tannoudji, fizyk francuski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1997. Zmarł 1.04.1968 Lew Dawidowicz Landau, fizyk rosyjski, wkład w zrozumienie skondensowanego stanu materii, a zwłaszcza ciekłego helu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1962.

Zmarł 2.04.1995 Hannes Olof Gösta Alfvén, fizyk szwedzki, prace nad magnetohydrodynamiką, zjawiskami antyferromagnetyzmu i ferromagnetyzmu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1970.

Urodził się 3.04.1873 Stanisław Kalinowski, fizyk, działacz oświatowy, profesor.

Zmarł 4.04.1870 Heinrich Gustav Magnus, niemiecki chemik, fizyk.

Urodził się 5.04.1929 I.Giaever, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1973.

Urodził się 6.04.1949 Horst Ludwig Störmer, fizyk niemiecki, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1998.

Urodził się 7.04.1866 Erik Ivar Fredholm, matematyk szwedzki.

Zmarł 8.04.1984 Piotr Leonidowicz Kapica, fizyk rosyjski, odkrycia w dziedzinie fizyki niskich temperatur, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1978.

Urodził się 10.04.1838 Frank Baldwin, amerykański wynalazca i konstruktor maszyn liczących.

11.04 Dzień Radia.

Zmarł 12.04.1971 Igor Jewgeniewicz Tamm, fizyk rosyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1958.

Urodził się 13.04.1905 Bruno Benedetto Rossi, Fizyk amerykański, pochodzenia włoskiego.

Urodził się 14.04.1629 Christiaan Huygens, holenderski fizyk, matematyk, astronom. Twórca teorii falowej światła oraz teorii ruchu wahadła matematycznego.

Urodził się 15.04.1874 Johannes Stark, fizyk niemiecki, odkrycie zjawiska Dopplera dla promieni kanalikowych i rozszczepienia linii widmowych w polu elektrycznym, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1919.

Urodził się 16.04.1894 Jerzy Spława-Neyman, amerykański matematyk polskiego pochodzenia.

Zmarł 17.04.1942 Jean Baptiste Perrin, fizyk francuski, prace nad nieciągłą strukturą materii, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1926.

Zmarł 18.04.1945 John Ambrose Fleming, fizyk, elektrotechnik i radiotechnik angielski. W 1904 skonstruował diodę próżniową.

Zmarł 19.04.1906 Piotr Curie, badania zjawiska promieniotwórczości odkrytego przez profesora Henri Becquerela, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1903.

Zmarł 20.04.1918 Karl Ferdinand Braun, fizyk niemiecki, rozwój bezprzewodowej telegrafii, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1909. Urodził się 20.04.1927 Karl Alexander Müller, fizyk szwajcarski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1987.

Urodził się 21.04.1882 Percy Williams Bridgman, fizyk amerykański, odkrycia w dziedzinie fizyki wysokich ciśnień, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1946. Zmarł 21.04.1965 Edward Victor Appleton, fizyk brytyjski, prace w dziedzinie fizyki górnych warstw atmosfery, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1947.

Zmarł 22.04.1989 Emilio Gino Segré, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1959.

Urodził się 23.04.1858 Max Karl Ernst Ludwig Planck, fizyk niemiecki, odkrycie kwantów energii, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1918.

Zmarł 24.04.1960 Max von Laue, fizyk niemiecki, odkrycie dyfrakcji promieni X w kryształach, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1914.

Urodził się 25.04.1874 Guglielmo Marconi, fizyk włoski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1909. Urodził się 25.04.1900 Wolfgang Pauli, fizyk austriacki, odkrycie zasady wykluczenia, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1945.

Urodził się 26.04.1879 Owen Willans Richardson, fizyk brytyjski, odkrycie prawa opisującego zjawisko termo emisji elektronów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1928.

Urodził się 27.04.1791 Samuel Finley Breese Morse, amerykański wynalazca, malarz, rzeźbiarz, prekursor telegrafii.

Zmarł 28.04.1999 Arthur Leonard Schawlow, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1981.

Urodził się 29.04.1854 Henri Jules Poincare, francuski matematyk, fizyk, astronom i filozof.

Urodził się 30.04.1905 Siergiej M. Nikolski, matematyk rosyjski.

Zmarł 1.05.1970 Ralph Vinton Lyon Hartley, amerykański elektronik i wynalazca, wynalazł generator drgań oparty na lampach elektronowych, znany jako generator Hartleya.

Zmarł 2.05.1519 Leonardo da Vinci, włoski, renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, poeta, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, geolog.

Urodził się 3.05.1892 George Paget Thomson, fizyk brytyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1937. Urodził się 3.05.1902 Alfred Kastler, fizyk francuski, opracowanie optycznej metody badania rezonansu w atomach, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1966. Urodził się 3.05.1933 Steven Weinberg, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1979.

Zmarł 4.05.1978 Henryk Magnuski, amerykański inżynier, polskiego pochodzenia, Twórca walkie-talkie.

Urodził się 5.05.1921 Arthur Leonard Schawlow, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1981.

Urodził się 6.05.1635 Johann Joachim Becher, niemiecki fizyk i chemik.

Zmarł 7.05.1998 Allan Macleod Cormack, fizyk amerykański, pochodzący z RPA. Nobel w roku 1979.

Urodził się 8.05.1905 Karol Borsuk, matematyk, profesor.

Zmarł 9.05.1931 Albert Abraham Michelson, fizyk amerykański, badania spektroskopowe i metrologiczne, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1907.

Urodził się 10.05.1788 Augustin Jean Fresnel, francuski inżynier, fizyk.

Urodził się 11.05.1918 Richard Phillips Feynman, fizyk amerykański, opracowanie podstaw elektrodynamiki kwantowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1965. Urodził się 11.05.1924 Antony Hewish, fizyk brytyjski, odkrycia w dziedzinie radioastronomii (odkrycie pulsarów), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1974.

Zmarł 12.05.1684 Edme Mariotte, francuski fizyk i ksiądz.

Urodził się 13.05.1915 Jerzy Bromirski, prace nad maszynami matematycznymi, profesor.

Urodził się 14.05.1832 Rudolf Otto Sigismund Lipschitz, matematyk niemiecki.

Urodził się 15.05.1859 Piotr Curie, badania zjawiska promieniotwórczości odkrytego przez profesora Henri Becquerela, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1903. Urodził się 15.05.1951 Frank Wilczek opracowanie teorii asymptotycznej swobody w silnych oddziaływaniach między cząsteczkami elementarnymi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2004. Zmarł 15.05.2008 Willis Eugene Lamb, Junior, fizyk amerykański, wyjaśnienie subtelnej struktury atomu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1955.

Urodził się 16.05.1950 Johannes Georg Bednorz, fizyk niemiecki, odkrycie nowych materiałów nadprzewodzących, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1987.

17.05 Światowy Dzień Telekomunikacji.

Urodził się 18.05.1939 Peter Andreas Grünberg odkrycie gigantycznego magnetooporu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2007. Zmarł 18.05.2007 Pierre-Gilles de Gennes, fizyk francuski, zastosowanie metod opisu prostych układów do opisu bardzo złożonych systemów (ciekłych kryształów, polimerów itd.), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1991.

Urodził się 19.05.1968 Theo de Raadt, kanadyjski programista, założyciel projektów OpenBSD i OpenSHD.

Zmarł 20.05.1947 Philipp Eduard Anton von Lenard, fizyk niemiecki, badania promieniowania katodowego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1905.

Zmarł 21.05.1964 James Franck, fizyk niemiecki, odkrycie praw rządzących zderzeniami elektronów z atomami, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1925.

Urodził się 22.05.1893 Bronisław Kanaster, matematyk.

Urodził się 23.05.1908 John Bardeen 30.01.1991, fizyk amerykański, badania nad półprzewodnikami i wynalezienie tranzystora. Urodził się 23.05.1908 John Bardeen, fizyk amerykański, rozwój teorii nadprzewodnictwa, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1972.

Urodził się 24.05.1903 Władysław Orlicz, matematyk, profesor.

Urodził się 25.05.1865 Pieter Zeeman, fizyk holenderski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1902. Urodził się 25.05.1921 Jack Steinberger, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1988.

Urodził się 26.05.1667 Abraham de Moivre, matematyk francuski.

Urodził się 27.05.1897 John Douglas Cockcroft, fizyk brytyjski, badania przekształceń jąder atomowych pod wpływem bombardowań, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1951. Zmarł 27.05.1988 Ernst August Friedrich Ruska, fizyk niemiecki, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1986.

Urodził się 28.05.1908 Ian Fleming, angielski pisarz; twórca popularnej postaci Jamesa Bonda, brytyjskiego agenta służb specjalnych, oznaczonego numerem 007.

Zmarł 29.05.1660 Franciscus van Schooten, matematyk holenderski.

Urodził się 30.05.1908 Hannes Olof Gösta Alfvén, fizyk szwedzki, prace nad magnetohydrodynamiką, zjawiskami antyferromagnetyzmu i ferromagnetyzmu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1970.

Urodził się 31.05.1931 John Robert Schrieffer, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1972. Zmarł 31.05.2006 Raymond Davis, Junior , fizyk amerykański, badania nad detekcją neutrin kosmicznych.

Zmarł 1.06.1980 Charles Percy Snow, fizyk, pisarz angielski.

Urodził się 2.06.1856 Paul von Janko, matematyk węgierski.

Urodził się 3.06.1906 Roy George Douglas Allen, matematyk, statystyk i ekonomista.

Urodził się 4.06.1889 Beno Gutenberg, geofizyk amerykański, pochodzenia niemieckiego.

Urodził się 5.06.1900 Dennis Gabor, fizyk brytyjski, wynalezienie holografii, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1971.

Urodził się 6.06.1850 Karl Ferdinand Braun, fizyk niemiecki, rozwój bezprzewodowej telegrafii, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1909. Urodził się 6.06.1933 Heinrich Rohrer, fizyk szwajcarski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1986.

Urodził się 7.06.1862 Philipp Eduard Anton von Lenard, fizyk niemiecki, badania promieniowania katodowego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1905. Urodził się 7.06.1877 Charles Glover Barkla, fizyk brytyjski, odkrycie rentgenowskiego promieniowania charakterystycznego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1917. urodzona 28.06.1906 Maria Göppert-Mayer, fizyk amerykański, opracowanie modelu powłokowego jądra atomowego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1963.

Urodził się 8.06.1936 Kenneth Geddes Wilson, fizyk amerykański, prace teoretyczne nad budową materii (teoria przejść fazowych), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1982.

Urodził się 9.06.1885 John Edensor Littlewood, matematyk angielski.

10.06 Dzień Elektryka. Zmarł 10.06.1836 André Marie Ampère, fizyk i matematyk francuski, zajmował się badaniem zjawiska elektromagnetyzmu.

Urodził się 11.06.1950 Bjarne Stroustrup, duński informatyk, twórca języka programowania C++.

Urodził się 12.06.1924 George Herbert Walker Bush, 41 prezydent USA 1989-1993.

Urodził się 13.06.1911 Luis Walter Alvarez, fizyk amerykański, prace w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, odkrycie stanów rezonansowych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1968. Zmarł 13.06.1938 Charles Edouard Guillaume, fizyk francuski, odkrycia anomalii w stopach niklowo-stalowych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1920.

Urodził się 14.06.1736 Charles Augustin de Coulomb, fizyk francuski, oficer wojsk inżynieryjnych.

Urodził się 15.06.1862 Otto Wiener, fizyk niemiecki.

Zmarł 16.06.1977 Wernher von Braun, niemiecki uczony, jeden z czołowych konstruktorów rakiet i pionierów podboju kosmosu.

17.06 Dzień Elektronika.

Urodził się 18.06.1864 Władysław Natanson, fizyk, profesor, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 1922-1923.

Urodził się 19.06.1922 Aage Niels Bohr, fizyk duński, badanie struktury jądra atomowego (ruchy kolektywne), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1975.

Zmarł 20.06.2005 Jack St.Clair Kilby , fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2000.

Zmarł 21.06.1957 Johannes Stark, fizyk niemiecki, odkrycie zjawiska Dopplera dla promieni kanalikowych i rozszczepienia linii widmowych w polu elektrycznym, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1919.

Zmarł 22.06.1990 Ilja Michaiłowicz Frank, fizyk rosyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1958.

Urodził się 23.06.1912 Alan Mathison Turing, angielski matematyk, kryptolog, twórca pojęcia maszyny Turinga i jeden z twórców informatyki.

Urodził się 24.06.1927 Martin Lewis Perl, fizyk amerykański, odkrycie leptonu tau, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1995.

Urodził się 25.06.1907 Johannes Hans Daniel Jensen, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1963. Urodził się 25.06.1928 Aleksiej Aleksiejewicz Abrikosow pionierski wkład w rozwój teorii nadprzewodnictwa i nadciekłości, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2003. Zmarł 25.06.1995 Ernest Thomas Sinton Walton, fizyk brytyjski, przyspieszonymi cząstkami, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1951.

Urodził się 26.06.1937 Robert Coleman Richardson, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1996.

Urodził się 27.06.1931 Martinus J.G. Veltman, fizyk holenderski.

Urodził się 28.06.1943 Klaus von Klitzing, fizyk niemiecki, odkrycie kwantowego efektu Halla, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1985.

Urodził się 29.06.1893 Eduard Cech, matematyk czeski.

Zmarł 30.06.1919 John William Strutt, fizyk brytyjski, odkrycie argonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1904.

Zmarł 1.07.2001 Nikołaj Gienniediewicz Basow, fizyk rosyjski, prace w dziedzinie elektroniki kwantowej prowadzące do skonstruowania maserów i laserów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1964.

Urodził się 2.07.1862 William Henry Bragg, fizyk brytyjski, wykorzystanie dyfrakcji promieni X do badania struktury kryształów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1915. Urodził się 2.07.1906 Hans Albrecht Bethe, fizyk amerykański, odkrycia mechanizmu produkcji energii w gwiazdach, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1967.

Urodził się 3.07.1923 Igor R. Szafarewicz, matematyk rosyjski.

Zmarła 4.07.1934 Maria Skłodowska-Curie badania zjawiska promieniotwórczości odkrytego przez profesora Henri Becquerela, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1903.

Urodził się 5.07.1946 Gerardus 't Hooft, fizyk holenderski.za wyjaśnienie kwantowej struktury oddziaływań elektro-słabych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1999.

Zmarł 6.07.1854 Georg Simon Ohm, fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze w latach 1833-1849 i uniwersytetu w Monachium po roku 1849.

Urodził się 7.07.1906 William Feller, matematyk amerykański.

Urodził się 8.07.1895 Igor Jewgeniewicz Tamm, fizyk rosyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1958. Zmarł 8.07.1979 Shinichiro Tomonaga, fizyk japoński, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1965.

Urodził się 9.07.1894 Piotr Leonidowicz Kapica, fizyk rosyjski, odkrycia w dziedzinie fizyki niskich temperatur, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1978. Urodził się 9.07.1926 Benjamin Mottelson, fizyk duński, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1975.

Urodził się 10.07.1920 Owen Chamberlain, fizyk amerykański, dowiedzenie doświadczalne istnienia antyprotonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1959.

Urodził się 11.07.1916 Aleksander Michaiłowicz Prochorow, fizyk rosyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1964.

Urodził się 12.07.1913 Willis Eugene Lamb, Junior, fizyk amerykański, wyjaśnienie subtelnej struktury atomu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1955. Zmarł 12.07.1974 Patrick Maynard Stuart Blackett, fizyk brytyjski, odkrycia w dziedzinie fizyki jądrowej i badania promieniowania kosmicznego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1948.

Zmarł 13.07.1921 Gabriel Jonas Lippmann, fizyk francuski, wynalezienie fotografii barwnej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1908.

Urodził się 14.07.1899 Gregory Breit, fizyk amerykański.

Urodził się 15.07.1918 Bertram Neville Brockhouse, 2003 Kanada badania struktur ciał stałych z wykorzystaniem wiązek neutronowych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1994. Urodził się 15.07.1922 Leon Max Lederman, fizyk amerykański, badania w dziedzinie fizyki neutrin, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1988.

Urodził się 16.07.1888 Frits Zernike, fizyk holenderski, wynalezienie metody kontrastu fazowego dla mikroskopii optycznej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1953. Zmarł 16.07.1994 Julian Seymour Schwinger, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1965.

Urodził się 17.07.1860 Otto Lummer, fizyk niemiecki.

Urodził się 18.07.1853 Hendrik Antoon Lorentz, fizyk holenderski, zbadanie wpływu pola magnetycznego na promieniowanie atomów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1902.

Urodził się 19.07.1921 Rosalyn Sussman Yalow, fizyk amerykański, nagroda nobla w 1977 roku.

Zmarł 20.07.1937 Guglielmo Marconi, fizyk włoski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1909. Urodził się 20.07.1947 Gerd Binnig, fizyk szwajcarski, prace w dziedzinie specjalnych mikroskopów nieoptycznych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1986.

Zmarł 21.07.1966 Francesco Paolo Cantelli, matematyk włoski.

Urodził się 22.07.1887 Gustaw Ludwig Hertz, fizyk niemiecki, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1925.

Urodził się 23.07.1775 Etienne Louis Malus, francuski fizyk.

Zmarł 24.07.1974 James Chadwick, fizyk brytyjski, odkrycie neutronu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1935.

Urodził się 25.07.1874 Siergiej W. Lebiediew, chemik rosyjski.

Urodził się 26.07.1889 Tadeusz Czyżowski, filozof i logik.

Urodził się 27.07.1667 Johann Bernoulli, szwajcarski matematyk.

Urodził się 28.07.1904 Paweł Aleksjejewicz Czerenkow, fizyk rosyjski, wyjaśnienie zjawiska Czerenkowa, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1958. Urodził się 28.07.1915 Charles Hard Townes, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1964.

Urodził się 29.07.1898 Isidor Isaac Rabi, fizyk amerykański, badania nad rezonansem magnetycznym, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1944.

Zmarł 30.07.1849 Jacob Perkins, amerykański fizyk, wynalazca i inżynier.

Zmarł 31.07.2000 Hendrik Christoffel van de Hulst, holenderski fizyk i astronom.

Urodził się 1.08.1924 Georges Charpak, fizyk francuski, wkład w metody detekcji cząstek naładowanych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1992. Urodził się 1.08.1945 Douglas Dean Osheroff, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1996.

Zmarł 2.08.1922 Alexander Graham Bell, szkocki wynalazca telefonu i kilkudziesięciu innych wynalazków telekomunikacyjnych, z zawodu nauczyciel muzyki.

Zmarł 3.08.1929 Emil Berliner, elektrotechnik amerykański, pochodzenia niemieckiego.

Zmarł 4.08.1753 Johann Gottfried Silbermann, niemiecki budowniczy organów.

Urodził się 5.08.1631 Adam Adamandy Kochański, jezuita, nadworny matematyk i bibliotekarz króla Jana III Sobieskiego.

Urodził się 6.08.1963 Kevin Mitnick, hacker amerykański.

Urodził się 7.08.1889 Leon Brillouin, fizyk francuski.

Urodził się 8.08.1901 Ernest Orlando Lawrence, fizyk amerykański, wynalezienie cyklotronu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1939. Urodził się 8.08.1902 Paul Adrien Maurice Dirac, fizyk brytyjski, wprowadzenie równań falowych w mechanice kwantowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1933. Zmarł 8.08.1996 Nevill Francis Mott, fizyk brytyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1977.

Zmarł 9.08.1969 Cecil Frank Powell, fizyk brytyjski, rozwinięcie technik emulsji jądrowych i odkrycie mezonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1950.

Urodził się 10.08.1913 Wolfgang Paul, fizyk niemiecki, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1989.

Urodził się 11.08.1940 Tadeusz Morawski, naukowiec, profesor elektroniki.

Urodził się 12.08.1887 Erwin Schrödinger, fizyk austriacki, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1933. Zmarł 12.08.1989 William Bradford Shockley, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1956.

Urodził się 13.08.1814 Anders Jonas Angstrom, szwedzki fizyk i astronom.

Urodził się 14.08.1530 Giambattista Benedetti, włoski matematyk i fizyk.

Urodził się 15.08.1892 Louis Victor Pierre Raymond de Broglie, fizyk francuski, odkrycie falowej natury elektronów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1929.

Urodził się 16.08.1845 Gabriel Jonas Lippmann, fizyk francuski, wynalezienie fotografii barwnej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1908.

Zmarł 17.08.1969 Otto Stern, fizyk amerykański, odkrycie momentu magnetycznego protonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1943.

Zmarł 18.08.1835 Friedrich Stromeyer, niemiecki chemik, lekarz.

Urodził się 19.08.1939 Alan Baker, angielski matematyk, profesor uniwersytetu w Cambridge.

Zmarł 20.08.1961 Percy Williams Bridgman, fizyk amerykański, odkrycia w dziedzinie fizyki wysokich ciśnień, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1946.

Urodził się 21.08.1934 John Lewis Hall wkład w rozwój precyzyjnej spektroskopii laserowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2005. Zmarł 21.08.1995 Subrahmanyan Chandrasekhar, fizyk amerykański, prace nad ewolucją gwiazd, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1983.

Zmarł 22.08.1975 Andrzej Stanisław Mostowski, matematyk i logik, profesor.

Urodził się 23.08.1824 Osborne Reynolds, brytyjski fizyk i inżynier.

Urodził się 24.08.1923 Wiktor M. Głuszkow, rosyjski matematyk i cybernetyk.

Zmarł 25.08.1908 Antoine Henri Becquerel, fizyk francuski, odkrycie promieniotwórczości naturalnej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1903. Urodził się 25.08.1928 Herbert Kroemer, fizyk amerykański, wkład w wynalezienie układów scalonych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2000.

Urodził się 26.08.1882 James Franck, fizyk niemiecki, odkrycie praw rządzących zderzeniami elektronów z atomami, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1925.

Urodził się 27.08.1945 John Cromwell Mather odkrycie, że kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła ma postać promieniowania ciała doskonale czarnego i za odkrycie anizotropii tego promieniowania, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2006. Zmarł 27.08.1958 Ernest Orlando Lawrence, fizyk amerykański, wynalezienie cyklotronu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1939.

Zmarł 28.08.2006 Melvin Schwartz, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1988.

Urodził się 29.08.1756 Jan Władysław Śniadecki, matematyk, astronom, filozof.

Urodził się 30.08.1912 Edward Mills Purcell, fizyk amerykański, odkrycie rezonansu jądrowego w ciałach stałych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1952. Zmarł 30.08.1928 Wilhelm Wien, fizyk niemiecki, odkrycia w dziedzinie promieniowania cieplnego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1911. Zmarł 30.08.1940 Joseph John Thomson, fizyk brytyjski, badania nad przewodnictwem elektrycznym gazów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1906.

Urodził się 31.08.1949 Hugh David Politzer opracowanie teorii asymptotycznej swobody w silnych oddziaływaniach między cząsteczkami elementarnymi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2004.

Urodził się 1.09.1925 Roy Jay Glauber teoretyczny opis zachowania cząstek światła, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2005. Zmarł 1.09.1988 Luis Walter Alvarez, fizyk amerykański, prace w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, odkrycie stanów rezonansowych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1968.

Urodził się 2.09.1853 Wilhelm Friedrich Ostwald, niemiecki fizyk, chemik, filozof. Nagroda Nobla 1909.

Urodził się 3.09.1905 Carl David Anderson, fizyk amerykański, odkrycie pozytonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1936.

Urodził się 4.09.1913 Stanford Moore, biochemik amerykański. Nagroda nobla w 1972 roku.

Zmarł 5.09.1972 Tadeusz Ważewski, matematyk, profesor.

Urodził się 6.09.1892 Edward Victor Appleton, fizyk brytyjski, prace w dziedzinie fizyki górnych warstw atmosfery i odkrycie tzw.warstwy, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1947.

Urodził się 7.09.1914 James Alfred Van Allen, fizyk amerykański.

Zmarł 8.09.1981 Hideki Yukawa, Japonia przewidywanie istnienia mezonów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1949.

Urodził się 9.09.1922 Hans Georg Dehmelt, fizyk niemiecki, rozwój metod badawczych pułapkowania atomów i cząstek, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1989.

Urodził się 10.09.1892 Arthur Holly Compton, fizyk amerykański, odkrycie zmiany długości fali rozproszonego promieniowania rentgenowskiego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1927. Zmarł 10.09.1983 Felix Bloch, fizyk amerykański, odkrycie rezonansu jądrowego w ciałach stałych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1952.

Urodził się 11.09.1930 Tomasz Plebański, fizykochemik, metrolog, profesor.

Urodził się 12.09.1921 Stanisław Lem, polski pisarz, filozof, futurolog, eseista i satyryk.

Urodził się 13.09.1873 Constantin Caratheodory, niemieci matematyk, pochodzenia greckiego.

Urodził się 14.09.1883 Aleksander Meissner, austriacki wynalazca, wynalazł w roku 1913 lampowy generator drgań elektrycznych, generator Meissnera.

Urodził się 15.09.1929 Murray Gell-Mann, fizyk amerykański, odkrycia dotyczące klasyfikacji cząstek elementarnych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1969.

16.09 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej.

Zmarł 17.09 József Petzval, słowacki matematyk i fizyk.

Zmarł 18.09.1967 John Douglas Cockcroft, fizyk brytyjski, badania przekształceń jąder atomowych pod wpływem bombardowań, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1951.

Urodził się 19.09.1926 Masatoshi Koshiba, prowadził prace nad detekcją neutrin kosmicznych.

Urodził się 20.09.1842 James Dewar, brytyjski fizyk i chemik.

Urodził się 21.09.1853 Heike Kamerlingh Onnes, fizyk holenderski, badania właściwości materii w niskich temperaturach i skroplenie helu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1913. Urodził się 21.09.1926 Donald Arthur Glaser, fizyk amerykański, wynalezienie komory pęcherzykowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1960.

Urodził się 22.09.1922 Chen Ning Franklin Yang, fizyk amerykański, odkrycie łamania parzystości w rozpadach beta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1957.

Urodził się 23.09.1915 Clifford Glenwood Shull, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1994.

Urodził się 24.09.1939 Andrzej Jacek Blikle, profesor matematyki i fizyki.

Zmarł 25.09.1777 Johann Heinrich Lambert, szwajcarski matematyk, filozof, fizyk i astronom, pochodzenia francuskiego.

26.09 Europejski Dzień Języków. Zmarł 26.09.1978 Karl Manne Georg Siegbahn, fizyk szwedzki, prace w dziedzinie spektroskopii rentgenowskiej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1924.

Urodził się 27.09.1918 Martin Ryle, fizyk brytyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1974.

Urodził się 28.09.1852 Henri Ferdinand Moissan, francuski chemik, laureat Nagrody Nobla w 1906 roku.

Urodził się 29.09.1901 Enrico Fermi, fizyk włoski, wytworzenie sztucznych pierwiastków promieniotwórczych poprzez naświetlanie neutronami, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1938. Urodził się 29.09.1931 James Watson Cronin, fizyk amerykański.

Urodził się 30.09.1870 Jean Baptiste Perrin, fizyk francuski, prace nad nieciągłą strukturą materii, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1926. Urodził się 30.09.1905 Nevill Francis Mott, fizyk brytyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1977.

Urodził się 1.10.1910 Adam Karol Smoliński, radiotechnik, profesor.

Zmarł 2.10.1946 Ignacy Mościcki, naukowiec, elektrochemik, profesor Politechniki Lwowskiej.

Urodził 3.10.1863 Stanisław Zaremba, matematyk, profesor.

Urodził się 4.10.1916 Witalij Lazarewicz Ginzburg pionierski wkład w rozwój teorii nadprzewodnictwa i nadciekłości, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2003. Zmarł 4.10.1947 Max Karl Ernst Ludwig Planck, fizyk niemiecki, odkrycie kwantów energii, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1918.

Zmarł 5.10.1565 Lodovico Ferrari, matematyk włoski.

Urodził się 6.10.1903 Ernest Thomas Sinton Walton, fizyk brytyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1951. Urodził się 6.10.1931 Riccardo Giacconi rozwój astronomii promieniowania X (konstrukcja pierwszych detektorów, odkrycie pozasłonecznych źródeł, wykazanie, że promieniowanie X jest składową promieniowania tła.), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2002.

Urodził się 7.10.1885 Niels Henrik David Bohr, fizyk duński, badania struktury i promieniowania atomu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1922. Zmarł 7.10.1975 George Paget Thomson, fizyk brytyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1937.

Zmarł 8.10.1652 John Greaves, matematyk angielski.

Urodził się 9.10.1879 Max von Laue, fizyk niemiecki, odkrycie dyfrakcji promieni X w kryształach, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1914. Zmarł 9.10.1943 Pieter Zeeman, fizyk holenderski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1902.

Urodził się 10.10.1731 Henry Cavendish, angielski fizyk i chemik, odkrywca wodoru.

Zmarł 11.10.1704 Guillaume Amontons, fizyk francuski.

Zmarł 12.10.1953 Czesław Białobrzeski, fizyk, profesor.

Zmarł 13.10.1987 Walter Houser Brattain, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1956. Zmarł 13.10.2003 Bertram Neville Brockhouse, fizyk kanadyjski badania struktur ciał stałych z wykorzystaniem wiązek neutronowych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1994.

Urodził się 14.10.1914 Raymond Davis, Junior, fizyk amerykański, prace nad detekcją neutrin kosmicznych. Zmarł 14.10.1984 Martin Ryle, fizyk brytyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1974.

Urodził się 15.10.1608 Evangelista Torricelli, włoski fizyk i matematyk.

Urodził się 16.10.1758 Noah Webster, amerykański językoznawca i leksykograf.

Zmarł 17.10.1976 Edward Marczewski, matematyk, profesor.

Zmarł 18.10.1931 Thomas Alva Edison, jeden z najbardziej znanych i twórczych wynalazców na świecie.

Urodził się 19.10.1910 Subrahmanyan Chandrasekhar, fizyk amerykański, prace nad ewolucją gwiazd, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1983.

Urodził się 20.10.1891 James Chadwick, fizyk brytyjski, odkrycie neutronu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1935. Zmarł 20.10.1984 Paul Adrien Maurice Dirac, fizyk brytyjski, wprowadzenie równań falowych w mechanice kwantowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1933.

Urodził się 21.10.1957 Wolfgang Ketterle ,uzyskanie nowego stanu materii, tzw.kondensat Bosego-Einsteina, oraz za przeprowadzenie doświadczeń nad zbadaniem jego właściwości, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2001.

Urodził się 22.10.1881 Clinton Joseph Davisson, fizyk amerykański, odkrycie zjawiska interferencji dla elektronów rozpraszanych na kryształach 1937.

Urodził się 23.10.1905 Felix Bloch, fizyk amerykański, odkrycie rezonansu jądrowego w ciałach stałych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1952. Urodził się 23.10.1908 Ilja Michaiłowicz Frank, fizyk rosyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1958. Zmarł 23.10.1944 Charles Glover Barkla, fizyk brytyjski, odkrycie rentgenowskiego promieniowania charakterystycznego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1917.

Urodził się 24.10.1932 Pierre-Gilles de Gennes, fizyk francuski, zastosowanie metod opisu prostych układów do opisu bardzo złożonych systemów (ciekłych kryształów, polimerów itd.), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1991.

Urodził się 25.10.1811 Evariste Galois, matematyk francuski.

Urodził się 26.10.1901 Herman Auerbach, matematyk.

Zmarł 27.10.1980 John Hasbrouck van Vleck, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1977.

Urodził się 28.10.1955 Bill Gates, amerykański programista, współtwórca i właściciel firmy Microsoft.

Urodził się 29.10.1880 Abram Fiedorowicz Loffe, fizyk rosyjski.

Urodził się 30.10.1941 Theodor Wolfgang Hänsch wkład w rozwój precyzyjnej spektroskopii laserowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2005. Zmarł 30.10.1975 Gustaw Ludwig Hertz, fizyk niemiecki, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1925.

Urodził się 31.10.1925 John Anthony Pople, brytyjski matematyk i chemik, laureat Nagrody Nobla w roku 1998.

Urodził się 1.11.1950 Robert Betts Laughlin, fizyk amerykański, odkrycie cząstek o ładunku mniejszym od ładunku elektronu - ułamkowy kwantowy efekt Halla (Störmer, Tsui), oraz wyjaśnienie tego zjawiska (Laughlin), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1998.

Urodził się 2.11.1929 Richard Edward Taylor, fizyk kanadyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1990. Urodził się 2.11.1932 Melvin Schwartz, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1988.

Urodził się 3.11.1815 Karl Theodor Wilhelm Weierstrass, matematyk niemiecki.

Urodził się 4.11.1908 Joseph Rotblat, fizyk brytyjski, pochodzenia polskiego, laureat Nagrody Nobla w roku 1995.

Urodził się 5.11.1948 William Daniel Phillips, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1997.

Urodził się 6.11.1966 Laurent Lafforgue, matematyk francuski.

Urodziła się 7.11.1867 Maria Skłodowska-Curie, badania zjawiska promieniotwórczości odkrytego przez profesora Henri Becquerela, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1903. Urodził się 7.11.1888 Chandrasekhara Venkata Raman, fizyk indyjski, prace nad rozpraszaniem światła i odkrycie zjawiska nazwanego jego imieniem, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1930.

Urodził się 8.11.1923 Jack St.Clair Kilby, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2000.

Urodził się 9.11.1885 Herman Weyl, matematyk niemiecki.

Urodził się 10.11.1829 Elwin Bruno Christoffel, matematyk niemiecki.

Urodził się 11.11.1955 Henryk Malarski, biochemik.

Urodził się 12.11.1842 John William Strutt, fizyk brytyjski, odkrycie argonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1904.

Urodził się 13.11.1893 Edward Adelbert Doisy, biochemik amerykański, laureat Nagrody Nobla w 1943r.

Zmarł 14.11.2000 Louis Eugene Felix Neel, fizyk francuski, laureat Nagrody Nobla w 1970 roku.

Zmarł 15.11.1630 Johannes Kepler, niemiecki matematyk i astronom.

Zmarł 16.11.1965 Stanisław Jaśkowski, logik, matematyk, profesor, rektor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1959-1962.

Zmarł 17.11.1990 Robert Hofstadter, fizyk amerykański, wyznaczenie wielkości i kształtu jąder atomowych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1961. Zmarł 17.11.2000 Louis Eugene Félix Néel, fizyk francuski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1970.

Urodził się 18.11.1897 Patrick Maynard Stuart Blackett, fizyk brytyjski, odkrycia w dziedzinie fizyki jądrowej i badania promieniowania kosmicznego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1948. Zmarł 18.11.1962 Niels Henrik David Bohr, fizyk duński, badania struktury i promieniowania atomu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1922.

Urodził się 19.11.1918 Hendrik Christoffel nan de Hulst, holenderski fizyk i astronom.

Urodził się 20.11.1924 Benoit Mandelbrot, matematyk francuski, twórca teorii fraktali.

21.09 Światowy Dzień Telewizji. Zmarł 21.11.1970 Chandrasekhara Venkata Raman, fizyk indyjski, prace nad rozpraszaniem światła i odkrycie zjawiska nazwanego jego imieniem, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1930. Zmarł 21.11.1996 Abdus Salam, fizyk pakistański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1979.

Urodził się 22.11.1904 Louis Eugene Félix Néel, fizyk francuski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1970.

Urodził się 23.11.1837 Johannes Diderik van der Waals, fizyk holenderski.podanie równania stanu gazów rzeczywistych i cieczy, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1910.

Urodził się 24.11.1925 Simon van der Meer, fizyk holenderski.rozwój techniki akceleracji cząstek naładowanych umożliwiający odkrycie bozonów W i Z, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1984. Urodził się 24.11.1926 Tsung-Dao Lee, fizyk amerykański, odkrycie łamania parzystości w rozpadach beta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1957.

Zmarł 25.11.1999 Pierre Bezier, matematyk francuski.

Urodził się 26.11.1894 Norbert Wiener, amerykański matematyk, twórca cybernetyki.

Urodził się 27.11.1701 Anders Celsius, szwedzki fizyk i astronom, twórca skali temperatur Celsjusza.

Urodził się 28.11.1950 Russel Alan Hulse, fizyk amerykański, badanie układu podwójnego z pulsarem i eksperymentalne potwierdzenie ogólnej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1993. Zmarł 28.11.1954 Enrico Fermi, fizyk włoski, wytworzenie sztucznych pierwiastków promieniotwórczych poprzez naświetlanie neutronami, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1938.

Urodził się 29.11.1849 John Ambrose Fleming, fizyk, elektrotechnik i radiotechnik angielski. W 1904 skonstruował diodę próżniową.

Urodził się 30.11.1869 Nils Gustaf Dalén, fizyk szwedzki, wynalezienie automatycznego regulatora oświetlenia boi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1912.

Urodził się 1.12.1867 Ignacy Mościcki, naukowiec, elektrochemik, profesor Politechniki Lwowskiej.

Urodził się 2.12.1881 Heinrich Georg Barkhausen, fizyk niemiecki.

Urodził się 3.12.1886 Karl Manne Georg Siegbahn, fizyk szwedzki, prace w dziedzinie spektroskopii rentgenowskiej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1924.

Zmarł 4.12.1798 Luigi Galvani, włoski fizyk i fizjolog.

Urodził się 5.12.1901 Werner Karl Heisenberg, fizyk niemiecki, opracowanie mechaniki kwantowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1932. Urodził się 5.12.1903 Cecil Frank Powell, fizyk brytyjski, rozwinięcie technik emulsji jądrowych i odkrycie mezonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1950. Urodził się 5.12.1932 Sheldon Lee Glashow, fizyk amerykański, stwierdzenie analogii pomiędzy elektromagnetyzmem a oddziaływaniem słabym cząstek elementarnych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1979.

Zmarł 6.12.1892 Ernst Werner von Siemens, niemiecki wynalazca i konstruktor w dziedzinie elektrotechniki.

Zmarł 7.12.1993 Wolfgang Paul, fizyk niemiecki, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1989.

Zmarł 8.12.1864 George Boole, angielski matematyk, filozof i logik.

Urodził się 9.12.1917 Leo James Rainwater, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1975. Urodził się 9.12.1926 Henry Kendall, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1990. Zmarł 9.12.1937 Nils Gustaf Dalén, fizyk szwedzki, wynalezienie automatycznego regulatora oświetlenia boi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1912.

Urodził się 10.12.1804 Carl Gistav Jacob Jacobi, matematyk niemiecki.

Urodził się 11.12.1882 Max Born Urodził się, fizyk brytyjski, interpretacja statystyczna funkcji falowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1954.

Urodził się 12.12.1890 Kazimierz Ajdukiewicz, logik, filozof, profesor.

Urodził się 13.12.1923 Philip Warren Anderson, fizyk amerykański, wkład w zrozumienie zachowania się elektronów w ciałach stałych niekrystalicznych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1977.

Urodził się 14.12.1922 Nikołaj Gienniediewicz Basow, fizyk rosyjski, prace w dziedzinie elektroniki kwantowej prowadzące do skonstruowania maserów i laserów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1964.

Urodził się 15.12.1852 Antoine Henri Becquerel, fizyk francuski, odkrycie promieniotwórczości naturalnej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1903. Zmarł 15.12.1958 Wolfgang Pauli, fizyk austriacki, odkrycie zasady wykluczenia, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1945.

Urodził się 16.12.1776 Johann Wilhelm Ritter, niemiecki fizyk.

Urodził się 17.12.1778 Humphry Bartholomew Davy, angielski fizyk i chemik, odkrywca sodu, potasu, strontu, baru, magnezu i wapnia.

Zmarł 18.12.1856 Joseph John Thomson, fizyk brytyjski, badania nad przewodnictwem elektrycznym gazów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1906.

Urodził się 19.12.1852 Albert Abraham Michelson, fizyk amerykański, badania spektroskopowe i metrologiczne, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1907. Zmarł 19.12.1953 Robert Andrews Millikan, fizyk amerykański, pomiar ładunku elementarnego i badania nad zjawiskiem fotoelektrycznym, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1923. Urodził się 19.12.1961 Eric Allin Cornell, uzyskanie nowego stanu materii, tzw. kondensat Bosego-Einsteina, oraz za przeprowadzenie doświadczeń nad zbadaniem jego właściwości, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2001.

Zmarł 20.12.1877 Heinrich Daniel Ruhmkorff fr. konstruktor pochodzenia niemieckiego, wynalazca cewki Ruhmkorffa.

Urodził się 21.12.1898 Ira Sprague Bowen, amerykański fizyk i astrofizyk.

Urodził się 22.12.1765 Johann Friedrich Pfaff, matematyk niemiecki.

Urodził się 23.12.1922 Bohdan Ciszewski, profesor metaloznawstwa i fizyki metali.

Urodził się 24.12.1818 James Prescott Joule, fizyk brytyjski.

Urodził się 25.12.1906 Ernst August Friedrich Ruska, fizyk niemiecki, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1986. Zmarł 25.12.1938 Karel Capek, pisarz czeski; jako pierwszy użył słowo 'robot' w swojej sztuce 'Rosumovi Umělí Roboti'.

Urodził się 26.12.1791 Charles Babbage, Matematyk angielski, budował od 1821 r. maszynę różnicową do obliczania funkcji. Z powodów finansowych prac nie dokończył; jego projekt zrealizowali inni, a od 1991 r. w Muzeum Nauki w Londynie funkcjonuje współczesna rekonstrukcja.

Urodził się 27.12.1571 Johannes Kepler, niemiecki matematyk i astronom.

Urodził się 28.12.1903 John von Neumann, inżynier chemik, fizyk, matematyk i informatyk, twórca teorii gier, uporządkował formalizm matematyczny mechaniki kwantowej. Uczestniczył w projekcie Manhattan.

Urodził się 29.12.1939 Konrad Fiałkowski, informatyk i pisarz science fiction.

Urodził się 30.12.1897 Stanisław Saks, matematyk, profesor.

Zmarł 31.12.1610 Ludolph van Ceulen, matematyk holenderski.Home

Historia elektroniki

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.