Włodzimierz Strupiński
Home

Historia elektroniki
Przedstawiamy sylwetkę wielkiego uczonego polskiego Włodzimierza Strupińskiego, osoby szczególnie zasłużonej dla polskiej elektroniki.

Włodzimierz Strupiński


Włodzimierz Strupiński jest jednym z pionierów technologii MOCVD w Polsce oraz jednym z wiodących na świecie badaczy nad grafenem. Osiągnął najwyższy światowy poziom w dziedzinie badań nad epitaksjalnym wzrostem struktur związków III-V, później wykorzystywanych w świecie i w kraju, w pracach badawczych oraz komercyjnie w przemyśle elektronicznym. Stworzył i opatentował autorską metodę wytwarzania grafenu o najwyższej jakości. Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej był od roku 1983 do 2017 związany z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych, gdzie zajmował się opracowaniem technologii wytwarzania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych i grafenu, przez wiele lat kierując zakładem epitaksji. Dzięki jego badaniom Instytut stał się rozpoznawalną instytucją na całym świecie, jako ośrodek specjalizujący się w wytwarzaniu najbardziej zaawansowanych epitaksjalnych struktur półprzewodnikowych III-V i materiałów 2D. Dr Strupiński jest laureatem wielu prestiżowych nagród - został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań nad grafenem w 2012 r., Nagrodą Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii Wizja i Innowacja w 2014 r. oraz Brązowym Laurem w rankingu Liderzy Polskiej Gospodarki "Gazeta Bankowa" w kategorii Naukowiec Roku w 2016 r. Jest realizatorem wielu projektów badawczych krajowych i europejskich. Był członkiem Rady Nadzorczej w europejskim programie Graphene Flagship, poświęconym badaniom naukowym nad wykorzystaniem grafenu i innych materiałów 2D w różnych dziedzinach gospodarki. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie, m.in. z Uniwersytetem Manchester i Centrum Grafenu w Manchester, gdzie odkryto grafen. W 2016 r. był odpowiedzialny za organizację w Warszawie jednej z najważniejszych na świecie konferencji naukowych poświęconych grafenowi i nowym materiałom dwuwymiarowym - Graphene Week 2016.

źródło: VIGO System


Home

Historia elektroniki

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.