Szum różowy
Home

Telekomunikacja

Szumy i zakłócenia

Szum różowySzum różowy (ang. pink noise, one over f noise, flicker noise), znany także jako szum 1/f – sygnał lub proces, w którego widmie częstotliwościowym widmowa gęstość mocy jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości. Widmowa gęstość mocy szumu różowego opada 10 dB na dekadę (ok. 3 dB na oktawę). Poziom ciśnienia akustycznego w kolejnych pasmach oktawowych jest zatem stały, co znajduje zastosowanie w badaniach i pomiarach akustycznych. Wytworzenie prawdziwego szumu różowego jest praktycznie niemożliwe, ponieważ jego energia w pełnym paśmie częstotliwości byłaby nieskończona. Jeśli częstotliwość górna jest nieskończenie wielka, to energia także byłaby nieskończenie wielka. W praktyce więc szum różowy może spełniać zależność 1/f tylko w ograniczonym zakresie częstotliwości.

Do poblania plik wav z nagranym szumem różowym dla pasma akustycznego do 20 kHz (145 MB):

Pobierz plik
Opracowanie na podstawie Wikipedii


Home

Telekomunikacja

Szumy i zakłócenia

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.